ŞIRNAK CİZRE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK İLÇEMİZE ATAMASI YAPILANLARDAN İSTENEN BELGELER

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK İLÇEMİZE ATAMASI YAPILANLARDAN İSTENEN BELGELER

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK İLÇEMİZE ATAMASI YAPILANLARDAN İSTENEN BELGELER  

1)   T.C. Nüfus Cüzdan fotokopisi,

2)   Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi, (Aslı ile beraber Fotokopisi)

3)   Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

4)   Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

5)   Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneğini (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)

6)   Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

7)   Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık veya Biyometrik fotoğraf (6 adet),

8)   Elektronik Başvuru Formu Mülakat Başvurusu,

9)   Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama Çıktısı (e-devletten alınabilir),

10)   Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunu.

11)   Askerlik Durum Belgesi,

12)   Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, (Adli sicil kaydı bulunanlardan buna ilişkin mahkeme kararı),

 

NOT 1 : e-devletten alınan belgeler geçerli olacaktır.

 

NOT 2 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır. Tebligat adresi adayların tercih başvurusunda belirttikleri ve atama kararnamesinde yer alan adres olup adresin hatalı, eksik olması veya sonrasında değişmesi durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

 

NOT 3 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylar göreve başlamak üzere çağrılacaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlanıncaya kadar göreve başlama ile ilgili herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

Adres Şah mah.Veteriner Caddesi No2 CİZRE - 04866162481

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.